PHP Classes

File: example-12.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Krzysztof Kardasz  >  Nweb Image  >  example-12.php  >  Download  
File: example-12.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example
Class: Nweb Image
Perform several image manipulation operations
Author: By
Last change:
Date: 15 years ago
Size: 1,797 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
 * Nweb Extension Script
 *
 * Example
 *
 * @category Nweb
 * @package Nweb_Scripts
 * @author Krzysztof Kardasz
 * @copyright Copyright (c) euo.pl
 */


   
include 'lib/Image.php';
    include
'lib/ImageException.php';
try {

   
# Otwieramy wszystkie zdjecia

   
$obj_1 = new Image('photos/image-01.jpg');
   
$obj_1->open();

   
$obj_2 = new Image('photos/image-02.jpg');
   
$obj_2->open();

   
$obj_3 = new Image('photos/image-03.jpg');
   
$obj_3->open();

   
$obj_4 = new Image('photos/image-04.jpg');
   
$obj_4->open();   
# Zmniejszamy pierwsze zdjęcie do szerokości 200px
   
$obj_1->ResizeToWidth(200);

   
# Zamieniamy na skalę szarości
   
$obj_1->GrayScale();


   
# Zmniejszamy drugie zdjęcie do szerokości 200px
   
$obj_2->ResizeToWidth(200);

   
# Zamieniamy kontrast
   
$obj_2->Contrast(-50);

   
# Zmniejszamy trzecie zdjęcie do wysokości 300px
   
$obj_3->ResizeToHeight(200);

   
# Negatyw
   
$obj_3->Negative();

   
# Dodajemy tekst
   
$obj_3->Text (null, array('NEGATYW ZDJECIA'), 'terminal6.gdf', 2, '#FFF' , '#FF0000');


   
# Komponujemy zdjecia
   
$obj_4->Compose ($obj_1, Image::LEFT + Image::TOP, 90);

   
# Komponujemy zdjecia
   
$obj_4->Compose ($obj_2, Image::RIGHT + Image::TOP, 70);

   
# Komponujemy zdjecia
   
$obj_4->Compose ($obj_3, Image::CENTER + Image::BOTTOM, 100);

   
# Zapisanie zdjecia do pliku
   
$obj_4->Save('save/','Nasze-Zdjecie');

   
# Wyświetlenie zdjęcia
   
$obj_4->Display();

   
# Wyczyszczenie pamięci przydzielonej dla zdjęcia
   
$obj_1->ImageClear();
   
$obj_2->ImageClear();
   
$obj_3->ImageClear();
   
$obj_4->ImageClear();
}
catch (
ImageException $e)
{
    echo
$e->Message();
}


?>