PHP Classes

File: upload-03.php

Recommend this page to a friend!
  Classes of Krzysztof Kardasz  >  Nweb Image  >  upload-03.php  >  Download  
File: upload-03.php
Role: Example script
Content type: text/plain
Description: Example
Class: Nweb Image
Perform several image manipulation operations
Author: By
Last change:
Date: 15 years ago
Size: 3,400 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?php
/**
 * Nweb Extension Script
 *
 * Example
 *
 * @category Nweb
 * @package Nweb_Scripts
 * @author Krzysztof Kardasz
 * @copyright Copyright (c) euo.pl
 */


   
include 'lib/Image.php';
    include
'lib/ImageException.php';
    include
'lib/ImageUpload.php';
    include
'lib/ImageUploadException.php';

try {

   
$upload = new ImageUpload();

   
// Obejmujemy metodę w instrucje. Nie jest to konieczne. Może równie być bez if.
   
if($upload->upload(array('obraz1','obraz2','obraz3')))
    {
       
#Ustawienie Limitów
        #setLimit ([float Maksymalna wielkość pliku,] [string Jednostka rozmiaru (KB,MB,GB),] [array|string Typ obrazu (IMAGETYPE_JPEG, IMAGETYPE_PNG,IMAGETYPE_GIF),] [int Maksymalna szerokość,] [int Maksymalna wysokość,] [int Minimalna szerokość ,] [int Minimalna wysokość])
       
$upload->setLimit (50, 'KB', array(IMAGETYPE_JPEG, IMAGETYPE_PNG));

       
$upload->ResizeToWidthHeight(800, 600);

       
/**
         * %name - Nazwa pliku(argument metody uploadSave)
         * %fname - Oryginalna nazwa pliku
         * ### - Liczby np ## 01, ### 001 itd..
         */
       
$upload->SetNameFormat ('%name_###_%fname');

       
#uploadSave ([string katalog docelowy,] [string nazwa pliku,] [boolean automatyczna zmiana nazw,] [int start numerowania])
        # * - oznacza oryginalną nazwę pliku
       
$upload->uploadSave ('uploads/','zdjecie', true, 5);

       
// Tworzenie miniaturek załadowanych zdjęć
       
foreach ($upload->GetNames() as $name) {
            try {
               
$obj_1 = new Image($name);
               
$obj_1->open();

               
$obj_2 = new Image($name);
               
$obj_2->open();
               
$obj_2->ResizeToWidth(150);
               
$obj_2->Text ($obj_1, array('MINIATURA', Image::Resolution . Image::Size), 'terminal6.gdf');

               
#Zapisujemy pod tą samą nazwą lecz w katalogu thumbs/
               
$obj_2->Save('uploads/thumbs/');

               
#Zapisujemy w katalogu thumbs/ lecz nazwę poprzedzamy thumb_
             // $obj_2->Save('uploads/thumbs/', 'thumb_*');

                # Zapisujemy w tym samym katalogu, nazwę poprzedzamy thumb_
             // $obj_2->Save(null, 'thumb_*');

               
$obj_1->ImageClear();
               
$obj_2->ImageClear();

            }
            catch (
ImageException $e)
            {
                echo
$e->Message();
            }
        }


       
$Messages = implode('<br />', $upload->GetMessages ());
    }

}

catch (
ImageUploadException $e)
{
    die(
$e->Message());
}

?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ImageUpload - 03</title>
</head>
<body>
<h3><?php echo (!empty($Messages)) ? $Messages : 'Upload zdjęć'; ?></h3>
<form enctype="multipart/form-data" action="" method="post">
<fieldset>
    <legend>Zdjęcia:</legend>
    <label>Obraz1</label> <input name="obraz1" type="file" /> <br />
    <label>Obraz2</label> <input name="obraz2" type="file" /> <br />
    <label>Obraz3</label> <input name="obraz3" type="file" /> <br />
</fieldset>
 <input type="submit" name="submit" value="Upload" />
</form>

</body>
</html>