PHP Classes

File: translations/messages+intl-icu.cs.xlf

Recommend this page to a friend!
  Classes of Manolo Salsas  >  Symfony Create Bundle Skeleton  >  translations/messages+intl-icu.cs.xlf  >  Download  
File: translations/messages+intl-icu.cs.xlf
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Symfony Create Bundle Skeleton
Application to create reusable Symfony Bundles
Author: By
Last change:
Date: 2 years ago
Size: 11,545 bytes
 

Contents

Class file image Download
<?xml version="1.0"?>
<xliff version="1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
  <file source-language="en" target-language="cs" datatype="plaintext" original="file.ext">
    <body>
      <trans-unit id="note">
        <source>note</source>
        <target>POZNÁMKA</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="tip">
        <source>tip</source>
        <target>TIP</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="not_available">
        <source>not_available</source>
        <target>není dostupný</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="mit_license">
        <source>mit_license</source>
        <target>MIT licence</target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="title.homepage">
        <source>title.homepage</source>
        <target><![CDATA[Vítejte v <strong>Symfony Demo</strong> aplikaci]]></target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.source_code">
        <source>title.source_code</source>
        <target>Zdrojové kódy pou?ité p?i vykreslení této stránky</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.controller_code">
        <source>title.controller_code</source>
        <target>Kód kontroleru</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.twig_template_code">
        <source>title.twig_template_code</source>
        <target>Kód Twig ?ablony</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.login">
        <source>title.login</source>
        <target>P?ihlá?ení</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.post_list">
        <source>title.post_list</source>
        <target>Seznam p?ísp?vk?</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.edit_post">
        <source>title.edit_post</source>
        <target>Upravit p?ísp?vek #{id, number}</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.add_comment">
        <source>title.add_comment</source>
        <target>P?idat komentá?</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.comment_error">
        <source>title.comment_error</source>
        <target>P?i vytvá?ení komentá?e do?lo k chyb?</target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="action.show">
        <source>action.show</source>
        <target>Zobrazit</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.show_code">
        <source>action.show_code</source>
        <target>Zobrazit zdrojáky</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.edit">
        <source>action.edit</source>
        <target>Upravit</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.edit_post">
        <source>action.edit_post</source>
        <target>Upravit p?ísp?vek</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.save">
        <source>action.save</source>
        <target>Ulo?it zm?ny</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.delete_post">
        <source>action.delete_post</source>
        <target>Odstranit p?ísp?vek</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.create_post">
        <source>action.create_post</source>
        <target>Nový p?ísp?vek</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.create_post">
        <source>label.create_post</source>
        <target>Vytvo?it p?ísp?vek</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.back_to_list">
        <source>action.back_to_list</source>
        <target>Zp?t na seznam p?ísp?vk?</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.publish_comment">
        <source>action.publish_comment</source>
        <target>Zve?ejnit komentá?</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.sign_in">
        <source>action.sign_in</source>
        <target>P?ihlásit</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.browse_app">
        <source>action.browse_app</source>
        <target>P?ejít do aplikace</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.browse_admin">
        <source>action.browse_admin</source>
        <target>P?ejít do administrace</target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="label.title">
        <source>label.title</source>
        <target>Název</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.author">
        <source>label.author</source>
        <target>Autor</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.author_email">
        <source>label.author_email</source>
        <target>Email autora</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.username">
        <source>label.username</source>
        <target>Login</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.password">
        <source>label.password</source>
        <target>Heslo</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.role">
        <source>label.role</source>
        <target>Role</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.content">
        <source>label.content</source>
        <target>Obsah</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.summary">
        <source>label.summary</source>
        <target>Shrnutí</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.published_at">
        <source>label.published_at</source>
        <target>Publikován</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="label.actions">
        <source>label.actions</source>
        <target>Akce</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="title.post_new">
        <source>title.post_new</source>
        <target>Nový p?ísp?vek</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="action.edit_contents">
        <source>action.edit_contents</source>
        <target>Upravit p?ísp?vek</target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="menu.toggle_nav">
        <source>menu.toggle_nav</source>
        <target>P?epnout navigaci</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="menu.post_list">
        <source>menu.post_list</source>
        <target>Seznam p?ísp?vk?</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="menu.back_to_blog">
        <source>menu.back_to_blog</source>
        <target>Zp?t na blog</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="menu.homepage">
        <source>menu.homepage</source>
        <target>Hlavní stránka</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="menu.admin">
        <source>menu.admin</source>
        <target>Administrace</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="menu.logout">
        <source>menu.logout</source>
        <target>Odhlásit</target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="post.to_publish_a_comment">
        <source>post.to_publish_a_comment</source>
        <target>se pro p?idání komentá?e</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="post.num_comments">
        <source>post.num_comments</source>
        <target>{count, plural, one {# komentá?} few {# komentá?e} other {# komentá??}}</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="post.commented_on">
        <source>post.commented_on</source>
        <target>p?idal komentá? v</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="post.no_comments">
        <source>post.no_comments</source>
        <target>Bu?te první, kdo napí?e komentá? k tomuto p?ísp?vku.</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="post.no_posts_found">
        <source>post.no_posts_found</source>
        <target>Nebyly nalezeny ?ádné p?ísp?vky.</target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="help.app_description">
        <source>help.app_description</source>
        <target><![CDATA[Toto je <strong>demo aplikace</strong> vytvo?ena Symfony frameworkem s vyu?itím doporu?ených zp?sob? vývoje Symfony aplikací.]]></target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.show_code">
        <source>help.show_code</source>
        <target><![CDATA[Klikn?te na tla?ítko pro zobrazení zdrojových kód? <strong>kontroleru</strong> a <strong>?ablony</strong> pou?itých p?i vykreslení této stránky.]]></target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.browse_app">
        <source>help.browse_app</source>
        <target><![CDATA[Prohlédn?te si <strong>ve?ejnou ?ást</strong> demo aplikace.]]></target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.browse_admin">
        <source>help.browse_admin</source>
        <target><![CDATA[Prohlédn?te si <strong>administra?ní ?ást</strong> demo aplikace.]]></target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.login_users">
        <source>help.login_users</source>
        <target>Zkuste následující u?ivatele</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.role_user">
        <source>help.role_user</source>
        <target>b??ný u?ivatel</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.role_admin">
        <source>help.role_admin</source>
        <target>administrátor</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.reload_fixtures">
        <source>help.reload_fixtures</source>
        <target>Pokud p?ihlá?ení s t?mito u?ivateli nefunguje, spus?te z terminálu p?íkaz pro na?tení výchozích dat:</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.add_user">
        <source>help.add_user</source>
        <target>Pokud chcete vytvo?it nového u?ivatele, spus?te p?íkaz:</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="help.more_information">
        <source>help.more_information</source>
        <target><![CDATA[Pro více informací p?ejd?te do <a href="https://symfony.com/doc">Symfony dokumentace</a>.]]></target>
      </trans-unit>

      <trans-unit id="paginator.previous">
        <source>paginator.previous</source>
        <target>P?edchozí</target>
      </trans-unit>
      <trans-unit id="paginator.next">
        <source>paginator.next</source>
        <target>Dal?í</target>
      </trans-unit>
    </body>
  </file>
</xliff>
For more information send a message to info at phpclasses dot org.